Naposledy aktualizováno: 10.07.2019 14:18:51
Na úvodní stranu

Místní knihovna Červené Pečky

Červené Pečky, jako jedna z mála obcí, měly vlastní knihovnu, jejíž základ tvořil dar Cechu mládenců z 25.11.1920, který obsahoval více než tisíc svazků nejen beletrie, ale i naučné a odborné literatury, včetně časopisů. Knihovna byla nejdříve na obecním úřadě a prvním knihovníkem byl učitel Jedlička. Knihovníkem od roku 1926 do roku 1941 byl autor obsáhlé obecní kroniky Vincenc Černý. Když knihovnu předával svému nástupci, učiteli Janu Čejkovi, měla již více než 1 800 svazků. V roce 1948 byla  přemístěna do adaptovaných prostor v patře obecního úřadu. Během roku 1956 byl vedením knihovny pověřen učitel František Pospíšil. Knihovna tehdy měla 2 285 svazků. Časem knih přibývalo a ani tento prostor nestačil. Po zrušení obchodu pana Synka byly místnosti upraveny a knihovna dostala vhodné místo. Knihovnicemi byly postupně paní Drnovská, Folkmanová a od roku 1978 paní Körblová. Od roku 1993 je knihovna umístěna v přízemí budovy zdravotního střediska. Po odchodu paní Körblové do důchodu v roce 2005  převzala knihovnu po výběrovém řízení paní Hurtová z Bojiště. Knihovna byla zrekonstruována, bylo vymalováno, pořízen částečně nový nábytek, upraveno oddělení pro děti, některé knihy byly vyřazeny a všechny zbylé byly opatřeny novými obaly. Od dubna 2006 je půjčování zautomatizováno /knihovnický program Clavius/ a pro čtenáře je ve studovně k dispozici internet zdarma.